Қatar Ғazo sektoridagi 50 ming oila učun 5 million dollar miқdorida moddiй ёrdam puli ažratadi. Қatarning Ғazo sektorini қaйta қuriš bўйiča қўmitasi raisi Ismoil al-Imadi šu kunlarda 5 million dollardan iborat mablaғ oilalar ўrtasida taқsimlaniši ҳaқida ёzma kўrsatma berdi.

Al-Imadining taъkidlašiča, ёrdam beriladigan oilalar Ižtimoiй rivožlaniš vazirligi bilan ҳamkorlikda, baъzi mezonlarga эъtibor berilgan ҳolda aniқlandi. Mintaқadagi gumanitar ҳolat ёmonlašganligi bundaй қadamni bosišga turtki bўlganligini қўšimča қiladi u.

Al-Imadi halқaro ҳamžamiяtni, hususan, halқaro taškilotlarni Ғazo sektori aҳolisining muammolarini ҳal қilišga doir čoralarni kўrišga čaқirdi. Binobarin, mintaқa iқtisodining barča žabҳalari havfli inқirozni bošdan kečirmoқda.

Эlektr taъminoti bilan boғliқ muammolarni ҳal қiliš učun Қatar tomonidan dastlabki ёқilғi karvoni žўnatildi.

2006 йildan beri Isroil қamalini bošdan kečiraёtgan Ғazo sektori эlektr taъminoti bilan boғliқ židdiй tanқislikni ҳis эtib keladi. Čiroқ kuniga 18-20 soatga ўčiriladi.

Javob qoldiring:

Please enter your comment!
Please enter your name here