»Al Hilal» Islom banki” AŽ Қozoғistonda birinči ҳalol ipotekani йўlga қўйdi. Яngi islomiй moliяlaštiriš tamoйillari asosida қurilgan taklifdan Olmata, Ostona va Čimkent aҳolisi uй-žoй oliš, šuningdek, bošқa bankda mavžud ipotekasini қaйta moliяlaštiriš učun foйdalanišlari mumkin.Taъkidlaš žoizki, яngi loйiҳa эъtiқodidan қatъiй nazar ҳamma učun mўlžallangan.

Islomiй ipoteka anъanaviйsidan foiz ulušining йўқligi bilan farқ қiladi, čunki bu Šariat қoidalariga kўra man қilingan. Tizim қuйidagiča amalga oširiladi: bank uй-žoйni sotib oladi va muaйяn muddatga қimmatroқ narhda mižozga sotadi, bunda baҳo mižozga oldindan maъlum va moliяlaštirišning butun davrida ўzgarišsiz қoladi.

“Islomiй ipotekaning йўlga қўйiliši Қozoғiston islomiй bankingning rivožlanišida muҳim қadam ҳisoblanadi. Bu islomiй moliяlaštirišdagi žismoniй šahslar učun mўlžallangan birinči čakana maҳsulotdir. Umid қilamizki, mižozlar maҳsulotimizning ustunligi, foйdali va bošқa afzal žiҳatlariga юқori baҳo beradilar”, – deя taъkidladi “»Al Hilal» Islom banki” AŽ Bošқaruvi raisi ўrinbosari Eltaй Muҳammadžonov.

Javob qoldiring:

Please enter your comment!
Please enter your name here